Vanuit de gemeente PDF Afdrukken E-mail

Stimuleringsfonds (bron: www.bedum.nl d.d.23 september 2013)

Het stimuleringsfonds is bedoeld als inkomensondersteuning om een volwaardige deelname aan maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. Uit het fonds kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor uitgaven aan sport- of culturele activiteiten:

  • Kosten lidmaatschap van sportvereniging of culturele vereniging;
  • Abonnement of entree van zwembad;
  • Zwemlessen;
  • Entree van sportevenementen, concerten, museum, theater, bioscoop;
  • Entree van pretparken;
  • Ouderbijdrage peuterspeelzaal;>
  • ID-bewijs.

 

Welke bijdrage kunt u ontvangen?

Per kalenderjaar is per lid van het huishouden een bedrag van maximaal € 200,00 beschikbaar. De bijdrage die beschikbaar is voor de ouders is eventueel overdraagbaar aan de kinderen uit het huishouden.

 

Voorwaarden

  • U heeft uitgaven gedaan aan sport- of culturele activiteiten;
  • Het (gezins)inkomen is niet hoger dan 120% van de relevante bijstandsnorm;
  • U heeft niet teveel vermogen (zie inkomens- en vermogensgrenzen).

 

Aanvragen

In de linkermarge op deze webpagina kunt u het aanvraagformulier downloaden (zie Digitale folders). Bij de aanvraag wordt u gevraagd bepaalde bewijsstukken mee te sturen. U krijgt de vergoeding op declaratiebasis. Bij uw aanvraag voegt u bonnetjes of betalingsbewijzen bij.

 

Meer informatie

www.werkpleinnoord-groningen.nl